edukacja 

 

Szkoła Podstawowa w Wiśle Małej

"TRZYNASTKA "

dobra szkoła

15 marca 2021

 

 

 

 

ZAPISY DO SZKÓŁ PODSTAWOWYCH w GMINIE PSZCZYNA

Jeżeli chcecie Państwo zapisać dziecko do szkoły podstawowej, w obwodzie której mieszka, wystarczy że wypełnicie Państwo elektroniczny formularz ZGŁOSZENIA dostępny na stronie https://sp-pszczyna.nabory.pl

Po wypełnieniu w systemie formularz należy wydrukować, podpisać i złożyć w sekretariacie szkoły, w obwodzie której zamieszkuje dziecko.

Dziecko nie musi spełniać żadnych kryteriów, do szkoły obwodowej będzie przyjęte z urzędu.

 • Do klas I przyjmowane są:
  • dzieci 7 letnie (urodzone w roku 2014) – objęte obowiązkiem szkolnym,
  • dzieci 6 letnie (urodzone w roku 2015) – zgodnie z wolą rodziców, jeżeli dziecko korzystało z wychowania przedszkolnego w poprzednim roku szkolnym, w którym ma rozpocząć naukę w szkole albo posiada opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej o możliwości rozpoczęcia nauki
   w szkole podstawowej
  • dzieci odroczone od obowiązku szkolnego

 

Ze względów organizacyjnych zaleca się, aby dokonać zapisu w terminie:

od dnia15 marca 2021 r. od godz. 8:00 do dnia 22 kwietnia 2021 r. do godz.15:00

 

Dodatkowy komunikat dotyczący tylko oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej:

nr 4 w Pszczynie, Porębie , Wiśle Małej i Brzeźcach

Rodzice dzieci realizujących obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne w oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej, którym organ prowadzący wskazał jako miejsce realizacji obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego daną szkołę (inną niż obwodowa) składają wnioski o kontynuację edukacji w klasie I tej szkoły w terminie jak wyżej.

(Podstawa prawna art.130 ust. 6 ustawy Prawo oświatowe – „Dziecko, któremu organ wykonawczy gminy wskazał, jako miejsce realizacji obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego, oddział przedszkolny w szkole podstawowej innej niż szkoła, w obwodzie której dziecko mieszka, na wniosek rodziców, jest przyjmowane do klasy I tej szkoły podstawowej bez przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego.”)

 

 

ZAPISY DO SZKÓŁ PODSTAWOWYCH w GMINIE PSZCZYNA

Jeżeli chcecie Państwo zapisać dziecko do szkoły podstawowej, w obwodzie której mieszka, wystarczy że wypełnicie Państwo elektroniczny formularz ZGŁOSZENIA dostępny na stronie https://sp-pszczyna.nabory.pl

Po wypełnieniu w systemie formularz należy wydrukować, podpisać i złożyć w sekretariacie szkoły, w obwodzie której zamieszkuje dziecko.

Dziecko nie musi spełniać żadnych kryteriów, do szkoły obwodowej będzie przyjęte z urzędu.

 • Do klas I przyjmowane są:
  • dzieci 7 letnie (urodzone w roku 2014) – objęte obowiązkiem szkolnym,
  • dzieci 6 letnie (urodzone w roku 2015) – zgodnie z wolą rodziców, jeżeli dziecko korzystało z wychowania przedszkolnego w poprzednim roku szkolnym, w którym ma rozpocząć naukę w szkole albo posiada opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej o możliwości rozpoczęcia nauki
   w szkole podstawowej
  • dzieci odroczone od obowiązku szkolnego

 

Ze względów organizacyjnych zaleca się, aby dokonać zapisu w terminie:

od dnia15 marca 2021 r. od godz. 8:00 do dnia 22 kwietnia 2021 r. do godz.15:00

 

Dodatkowy komunikat dotyczący tylko oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej:

nr 4 w Pszczynie, Porębie , Wiśle Małej i Brzeźcach

Rodzice dzieci realizujących obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne w oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej, którym organ prowadzący wskazał jako miejsce realizacji obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego daną szkołę (inną niż obwodowa) składają wnioski o kontynuację edukacji w klasie I tej szkoły w terminie jak wyżej.

(Podstawa prawna art.130 ust. 6 ustawy Prawo oświatowe – „Dziecko, któremu organ wykonawczy gminy wskazał, jako miejsce realizacji obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego, oddział przedszkolny w szkole podstawowej innej niż szkoła, w obwodzie której dziecko mieszka, na wniosek rodziców, jest przyjmowane do klasy I tej szkoły podstawowej bez przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego.”)

Zapisy do klas I

 

 

RODO:

W Szkole Podstawowej w Wiśle Małej Inspektorem Ochrony Danych jest Pan Wojciech Kiełkowski.

 

Dane kontaktowe do IOD:

Pszczyński Zarząd Edukacji

ul. Zdrojowa 4

E-mail: iod@pze-pszczyna.pl

tel. (32) 212-85-60

 

Wszelkie przekazane nam dane osobowe są przez nas zbierane i przetwarzane zgodnie z ustawodawstwem o ochronie danych osobowych obowiązującym w Polsce oraz Unii Europejskiej i są zabezpieczone przez dostępem osób trzecich.

Szkoła Podstawowa

w Wiśle Małej - 2019