Szkoła Podstawowa

w Wiśle Małej - 2019

RODO:

W Szkole Podstawowej w Wiśle Małej Inspektorem Ochrony Danych jest Pan Wojciech Kiełkowski.

 

Dane kontaktowe do IOD:

Pszczyński Zarząd Edukacji

ul. Zdrojowa 4

E-mail: iod@pze-pszczyna.pl

tel. (32) 212-85-60

 

Wszelkie przekazane nam dane osobowe są przez nas zbierane i przetwarzane zgodnie z ustawodawstwem o ochronie danych osobowych obowiązującym w Polsce oraz Unii Europejskiej i są zabezpieczone przez dostępem osób trzecich.

 

 

" T R Z Y N A S T K A "

dobra szkoła

Szkoła Podstawowa w Wiśle Małej

 

edukacja 

Dyrektor szkoły

ADAM ZUBER

Nauczyciel wychowania fizycznego, bibliotekarz

MARIOLA BUCZEK

Nauczyciel języka polskiego

SYLWIA WIĘCEK

Nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej

MIROSŁAWA PUSTELNIK

Nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej

JOLANTA HOLEWIK

Nauczyciel geografii, przyrody i informatyki

KRZYSZTOF KNAPEK

Nauczyciel języka angielskiego

JOANNA MAIN

Nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej

ANNA PIETRZYK

Nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej

MAGDALENA ZIELEŹNIK

Nauczyciel religii

BARBARA SPUTEK

Nauczyciel matematyki i techniki

EWELINA LEKKI

Nauczyciel matematyki i fizyki

MAGDALENA WALA

Nauczyciel biologii

MARLENA KAPICA

Nauczyciel muzyki i techniki

PIOTR CZEKAJ

Nauczyciel historii

EWELINA SZUSTER

Nauczyciel biologii

GABRIELA WIENCEK

E - mail:

Nauczyciel języka niemieckiego

MIROSŁAWA MICHALIK - WILKOS

Nauczyciel chemii

MIROSŁAW KOZIK

Nauczyciel plastyki

JOANNA FARUGA

Nauczyciel współorganizujący kształcenie specjalne

AGNIESZKA MATLAK

Pedagog szkolny

BARBARA MOROŃ - PRZYTARSKA

Nauczyciel wychowania fizycznego

WALDEMAR MARSZAŁEK

Pomoc nauczyciela przedszkola

ANNA ADAMSKI

Nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej

MARZENA TRÓJCA - NOWACKA

Nauczyciel współorganizujący kształcenie specjalne

GABRIELA KURZYCA

Nauczyciel współorganizujący kształcenie specjalne

KINGA STRZĄDAŁA

Logopeda

ROKSANA ANTOSZ

Nauczyciel współorganizujący kształcenie specjalne, język angielski

BEATA GRABIŃSKA

Administracja

SEKRETARZ SZKOŁY:

Aleksandra Przybyła

INTENDENTKA:

Ewa Bierska

PIELĘGNIARKA:

Stanisława Mikołajczyk

OBSŁUGA:

Lidia Martynowska

Barbara Kapusta

Wiesława Kurzyca

Stanisława Wadas

Urszula Gruszka

Leszek Kost

Pomoc nauczyciela przedszkola

MARTYNA POKORNY