Szkoła Podstawowa

w Wiśle Małej - 2019

RODO:

W Szkole Podstawowej w Wiśle Małej Inspektorem Ochrony Danych jest Pan Wojciech Kiełkowski.

 

Dane kontaktowe do IOD:

Pszczyński Zarząd Edukacji

ul. Zdrojowa 4

E-mail: iod@pze-pszczyna.pl

tel. (32) 212-85-60

 

Wszelkie przekazane nam dane osobowe są przez nas zbierane i przetwarzane zgodnie z ustawodawstwem o ochronie danych osobowych obowiązującym w Polsce oraz Unii Europejskiej i są zabezpieczone przez dostępem osób trzecich.

 

 

Rozpoczynamy Nowy Rok Szkolny

Drodzy Rodzice oraz Uczniowie

Cieszę się, że już jutro spotkamy się w szkole. Będzie to kolejny, inny rok szkolny. Poniżej najważniejsze ustalenia co do funkcjonowania szkoły:

1.       Dziecko, które przychodzi do szkoły jest zdrowe.

2.       Na terenie szkoły w przestrzenie wspólnej (korytarze) uczniowie, rodzice, nauczyciele i pracownicy szkoły są zobowiązani do noszenia maseczek.

3.       Szkoła jest zamykana. Rodzice nie wchodzą do szkoły. Wyjątek stanowią rodzice przedszkolaków oraz klasy pierwszej. W przypadku potrzeby kontaktu z nauczycielem bądź sekretariatem wchodzimy głównym wejściem od strony parkingu, wcześniej powiadamiając o tym telefonicznie bądź przez dziennik.

4.       W przypadku przechodzenia kwarantanny w rodzinie prosimy o poinformowanie szkoły.

 

Wszystkie szczegółowe procedury znajdują się na stronie internetowej szkoły.-, w zakładce dokumenty.

 

31 sierpnia 2020

" T R Z Y N A S T K A "

dobra szkoła

Szkoła Podstawowa w Wiśle Małej

 

edukacja