edukacja 

 

Szkoła Podstawowa w Wiśle Małej

"TRZYNASTKA "

dobra szkoła

08 kwietnia 2019

Szanowni Mieszkańcy,

Gmina Pszczyna na bieżąco śledzi sytuację związaną z zapowiadanym na poniedziałek 08.04.2019r. strajkiem w oświacie. W dniu dzisiejszym okazało się, że nie dojdzie do zawarcia porozumienia i zapowiadany strajk prawdopodobnie rozpocznie się.

Burmistrz Pszczyny w dniu 05.04.2019r. o godzinie 15.30 kolejny raz spotkał się z Dyrektorami wszystkich placówek oświatowych, dla których gmina Pszczyna jest organem prowadzącym, w celu szczegółowego rozeznania sytuacji w poszczególnych placówkach oraz możliwych zagrożeń związanych z ich funkcjonowaniem w okresie strajku.

Po zebraniu informacji od Dyrektorów szkół i przedszkoli na dzień dzisiejszy wynika, że na terenie gminy Pszczyna w strajku najprawdopodobniej będą brali udział pracownicy wszystkich przedszkoli, szkół podstawowych oraz III Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół nr 1.

Jak ustalono, w każdej z placówek oświatowych w związku ze strajkiem zaistnieją poważne trudności związane z ich funkcjonowaniem. W przypadku szkół i przedszkoli, w których nie wszyscy nauczyciele będą strajkować, dyrektor placówki zorganizuje, w miarę możliwości, zajęcia świetlicowe dla dzieci, którym rodzice nie będą w stanie zapewnić opieki we własnym zakresie. Liczba dzieci w przypadku takich zajęć może jednak zostać ograniczona i będzie uzależniona od liczby nauczycieli gotowych do pracy.

Burmistrz Pszczyny, mając na uwadze nadzwyczajne okoliczności, na bieżąco monitoruje dynamiczną sytuację związaną ze strajkiem i podejmować będzie wszelkie możliwe decyzje oraz działania związane z zapewnieniem uczniom szkół i przedszkoli należytej opieki w trakcie strajku nauczycieli.

Jednocześnie informuję, że w nadzwyczajnej sytuacji, wzorem innych miast, w przypadku gdyby doszło do zagrożenia zdrowia dzieci i uczniów, Burmistrz Pszczyny może zawiesić zajęcia i zamknąć placówkę.

Dyrektorzy szkół i przedszkoli zwracają się z prośbą o wyrozumiałość i rozważenie możliwości zapewnienia opieki nad dziećmi przez rodziców poza placówką.

 

Wykaz placówek, które według informacji na dzień 05.04.2019r. mają przystąpić do strajku

 

Nazwa jednostki

 
 

 

Szkoła Podstawowa nr 1 im. Książąt Pszczyńskich w Pszczynie

 

 

Szkoła Podstawowa nr 2 im. Jadwigi Śląskiej w Pszczynie

 

 

Szkoła Podstawowa nr 3 im. Jana Pawła II

 

 

Szkoła Podstawowa nr 4 im. Józefa Pukowca w Pszczynie

 

ZSP w Czarkowie

Szkoła Podstawowa nr 6 im. Kornela Makuszyńskiego

 

Przedszkole Publiczne nr 16 im. Kornela Makuszyńskiego

 

 

Szkoła Podstawowa nr 7 im. Żołnierzy Września w Ćwiklicach

 

 

Szkoła Podstawowa nr 8 im. Józefa Weszki w Rudołtowicach

 

ZSP w Łące

Szkoła Podstawowa nr 9 im. Alojzego Pławeckiego

 

Przedszkole Publiczne nr 13

 

ZSP w Piasku

Szkoła Podstawowa nr 10

 

Przedszkole Publiczne nr 17

 

 

Szkoła Podstawowa nr 11 w Porębie

 

 

Szkoła Podstawowa nr 12 w Studzionce

 

 

Szkoła Podstawowa nr 13 w Wiśle Małej

 

ZSP w Wiśle Wielkiej

Szkoła Podstawowa nr 14

 

Przedszkole Publiczne nr 15

 

ZSP w Jankowicach

Przedszkole Publiczne nr 19 w Jankowicach

Szkoła Podstawowa nr 15 w Jankowicach

 

ZSP w Studzienicach

Szkoła Podstawowa nr 16

 

Przedszkole Publiczne nr 18

 

 

Szkoła Podstawowa nr 18 z Oddziałami Integracyjnymi im. ks. Jana Twardowskiego w Pszczynie

 

 

Szkoła Podstawowa nr 19 w Brzeźcach

 

ZS1 w Pszczynie

Szkoła Podstawowa nr 5

 
   

III Liceum Ogólnokształcące

 

 

Przedszkole Publiczne nr 2 im. Juliana Tuwima w Pszczynie

 

 

Przedszkole Publiczne nr 4 w Pszczynie

 

 

Przedszkole Publiczne nr 7w Pszczynie

 

 

Przedszkole Publiczne nr 8 w Pszczynie

 

 

Przedszkole Publiczne nr 10 w Ćwiklicach

 

 

Przedszkole Publiczne nr 14 w Studzionce

 

 

Przedszkole Publiczne nr 21 im. Misia Puchatka w Pszczynie

 
     

 

Komuikat

 

 

RODO:

W Szkole Podstawowej w Wiśle Małej Inspektorem Ochrony Danych jest Pan Wojciech Kiełkowski.

 

Dane kontaktowe do IOD:

Pszczyński Zarząd Edukacji

ul. Zdrojowa 4

E-mail: iod@pze-pszczyna.pl

tel. (32) 212-85-60

 

Wszelkie przekazane nam dane osobowe są przez nas zbierane i przetwarzane zgodnie z ustawodawstwem o ochronie danych osobowych obowiązującym w Polsce oraz Unii Europejskiej i są zabezpieczone przez dostępem osób trzecich.

Szkoła Podstawowa

w Wiśle Małej - 2019