edukacja 

 

Szkoła Podstawowa w Wiśle Małej

"TRZYNASTKA "

dobra szkoła

23 września 2020

Szanowni Państwo,

 

Ja co roku macie Państwo możliwość ubezpieczenia swojego dziecka.

 

Przypominam, ze ubezpieczenie NIE JEST obowiązkowe. Rodzic jeżeli chce, może ubezpieczyć dziecko w dowolnym Towarzystwie Ubezpieczeniowym.

 

W tym roku prezentujemy Państwu dwie oferty.

 

Jednocześnie pragnę poinformować, że kontynuacja ubezpieczenia obowiązuje od 1 września, natomiast wybór nowego ubezpieczyciela od następnego dnia po podpisaniu i opłaceniu umowy.

 

Dodatkowo w dokumentach załączamy porównanie obu polis.

 

1. Rekomendowana przez szkołę, oferta pszczyńskiego brokera, firmy CARBO ASECURA SA - STU ERGO HESTIA S.A. (kontynuacja z lat ubiegłych), ubezpieczenie w formie grupowej.

 

W dokumentach zamieszczone są materiały informacyjne dla rodziców w sprawie ubezpieczenia NNW:

- ulotka informacyjna dla przedszkola i dla szkoły wraz z zakresem ubezpieczenia oraz danymi do przelewu;

- ogólne warunki ubezpieczenia wraz z postanowieniami odmiennymi;

- aktualny druk zgłoszenia szkody.

 

Płatność składki do 12.10.2020r.

 

a) Przedszkole

suma ubezpieczenia 12 000 zł – składka 42 zł

 

Tytuł przelewu: imię i nazwisko przedszkolaka; grupa; Przedszkole Wisła Mała

Carbo Asecura S.A. ul. Żorska 10; 43-200 Pszczyna.

Numer konta: 56 1090 1652 0000 0001 4504 9932

 

b) szkoła

suma ubezpieczenia 12 000 zł – składka 47 zł

Tytuł przelewu: imię i nazwisko ucznia; klasa; SP Wisła Mała

Carbo Asecura S.A. ul. Żorska 10; 43-200 Pszczyna.

Numer konta: 56 1090 1652 0000 0001 4504 9932

 

W przypadku dodatkowych pytań związanych z zakresem ubezpieczenia prosimy o kontakt z Brokerem:

 

Patrycja Kobiela

Tel. 883 -379 -858

Carbo Asecura S.A.

 

 

2. Nowa propozycja - Generali TU S.A. (zakup przez portal www.bezpieczny.pl), ubezpieczenie w formie indywidualnej.

 

W ubezpieczeniu tym, Rodzice samodzielnie wybierają jeden z kilku wariantów, z sumami ubezpieczenia nawet do 50 000 zł.

- ubezpieczenie to obejmuje WYCZYNOWE UPRAWIANIE SPORTU bez dopłaty składki,

- pozostałe elementy ubezpieczenia są bardzo czytelnie opisane w ofercie PDF do pobrania oraz  na stronie www.bezpieczny.pl/ubezpieczenia-dzieci/05308

 

 UWAGA: ochrona ubezpieczeniowa rozpoczyna się najwcześniej następnego dnia po zakupie i trwa 12 miesięcy, 24h, na całym świecie. Linki są aktywne przez cały rok, więc do ubezpieczenia można przystąpić w każdym momencie.

Każdy Rodzic samodzielnie dokonuje zakupu online na stronie:

a)  dzieci przedszkolne - już od 4 m-ca życia (dzieci nie muszą chodzić do żłobka ani przedszkola:

www.bezpieczny.pl/przedszkole/05308

 

b) dzieci szkolne (z ubezpieczenia mogą korzystać również dzieci nie będące uczniami szkoły, np. rodzeństwo)

www.bezpieczny.pl/nnw-szkolne/05308

 

Tak więc Rodzic sam ubezpiecza dziecko, w zakresach i sumach ubezpieczenia, które uzna za odpowiednie. Warianty mają identyczny zakres, ale im wyższy wariant, tym wyższa suma ubezpieczenia i wyższe świadczenia są wypłacane w przypadku jakiegoś zdarzenia.

Cała transakcja odbywa się bezpośrednio na linii RODZIC - TU Generali SA. Wszelkiej pomocy technicznej oraz odpowiedzi na pytania, udziela Opiekun ubezpieczenia:

Damian Grzegorzyca

Opiekun Generali

Bezpieczny.pl

kom.533761234

email: dgrzegorzyca@bezpieczny.plwww.grzegorzyca.pl 

 

Informacja o ubezpieczeniu

 

 

RODO:

W Szkole Podstawowej w Wiśle Małej Inspektorem Ochrony Danych jest Pan Wojciech Kiełkowski.

 

Dane kontaktowe do IOD:

Pszczyński Zarząd Edukacji

ul. Zdrojowa 4

E-mail: iod@pze-pszczyna.pl

tel. (32) 212-85-60

 

Wszelkie przekazane nam dane osobowe są przez nas zbierane i przetwarzane zgodnie z ustawodawstwem o ochronie danych osobowych obowiązującym w Polsce oraz Unii Europejskiej i są zabezpieczone przez dostępem osób trzecich.

Szkoła Podstawowa

w Wiśle Małej - 2019